Vi tar pulsen på Kim Holm, ny filialchef på Edekyl i Linköping!

Kim är sedan sex månader tillbaka ny filialchef på Edekyl & Värme i Linköping. Senast kommer han från en tjänst som servicechef på Caverion. Innan dess har han skaffat sig mängder av erfarenhet genom att ha arbetat med el, ventilation, styr och regler samt under en period ansvarat för avtal och kontrakt.

 

Hur har dina första sex månader på Edekyl varit?

 

Grymt bra! Det finns en väldigt stark och positiv företagskultur inom Edekyl som jag direkt tog till mig. Det handlar om hur vi behandlar varandra. Att vi hjälper varandra och gemensamt ser till att vi mår bra och trivs tillsammans. Företagskulturen inom Edekyl utstrålar mycket glädje och inte minst möjligheter.

 

Har du något mål för Linköpings filialen?

 

Alla anställda ska känna sig trygga och trivas på sin arbetsplats. De ska få möjlighet att utvecklas och göra karriär. Vi ska driva projekt som är ekonomiskt och miljömässigt hållbara och som i sin tur skapar nöjda kunder. Edekyls ledord är engagemang, drivkraft och ekonomisk hållbarhet. Arbetar vi aktivt med de orden så får vi per automatik nöjda kunder, medarbetare och ett hållbart resultat för både oss och vår beställare.

 

Vad innebär hållbar miljö för dig?

 

Att det är en viktig och självklar del i vårt arbete. När det gäller kyla använder vi miljövänliga köldmedier i energieffektiva lösningar. På ventilationssidan handlar det mycket om att arbete med energieffektiva ventilationsaggregat och miljömässigt smarta lösningar. På värmesidan är bergvärme en klar vinnare och en extremt bra energilösning. Vi är starka inom grön hållbarhet.

 

Var befinner sig Linköpingsfilialen om tre år?

 

Vårt interna mål inom Edekyl som helhet är att vi ska fortsätta utvecklas och gå framåt. Mer specifikt för oss här i Linköping är att vi ska fortsätta utveckla kyla-, värme- och ventilationsbiten tillsammans med elsidan. Målet är att om tre år har vi en en etablerad serviceorganisation och skapat två nya installationsben, värme och smart elteknik. Inom Edekyl finns inga bromsar.

18 Mar 2019