Friskis&Svettis medlemmar vill ha frisk luft!

Edekyl & Värme installerar just nu ventilationen i den nya Friskis&Svettis-anläggning som byggs upp inuti Postens gamla lokaler på Sprängstengatan i Norrköping. I den här typen av anläggning där människor tränar och anstränger sig är det extra viktigt med en bra och fungerande ventilation.

 

Projekteringen gjordes i augusti. Produktionen startade i september och pågår just nu. I januari 2019 är det inflyttning.

Friskis & Svettis lokal blir på totalt 1800 kvm, varav 800 kvm gym och spinningsal

Till det tillkommer två gymnastiksalar som Friskis&Svettis, i klokt samarbete, kommer att dela med två skolor. Konceptet att dela träningsutrymmen är unikt. Skolornas elever använder gymnastiksalarna i sin undervisning under dagtid. Friskis&Svettis har sina träningspass i gymnastiksalarna under sen eftermiddag och kväll, då de också har flest besökare.

 

-När vi genomfört våra medlemsundersökningar så ligger alltid frågan om ventilationen i topp. Bra luft tillsammans med rena lokaler är vad nästan alla våra medlemmar efterfrågar, säger Malin Alsö, verksamhetschef för Friskis&Svettis i Norrköping.

 

Edekyl installerar ventilation som behovstyrs. Under dagtid när besökarna inte är så många har ventilationen ett grundflöde som sedan stegras när fler människor nyttjar lokalen.

22 Nov 2018