Utbildning och utveckling. - en nyckel till tillväxt för stora och små företag!

Robert Björk var inbjuden till Svenska Kyl & Värmepumpdagen för att under rubriken - Utbildning och utveckling - en nyckel till tillväxt för stora och små företag - hålla ett föredrag.

 

Som exempel tog Robert upp sitt eget företags framtidssaga. När Edekyl & Värme 2005 togs över av bröderna Björk bestod företaget av fyra och en halv medarbetare. På 14 år har Edekyl & Värme utvecklats till ett företag med sex filialer och över 100 medarbetare.  Robert berättade om framgångsfaktorn, att bl. a företagskulturen är helt avgörande för att lyckas med tillväxt.

Edekyl arbetar med sitt medarbetarvarumärke i allt de gör. Utbildning är livsviktig och Edekyl avsätter 1% av omsättningen varje år i kompetensutveckling. Han pratade också om vikten att rekrytera rätt personer, att våga satsa på människor med dolda talanger som kan blomma upp i en företagskultur som är tillåtande. Edekyl rekryterar därför på människors karaktär.

Robert tog också upp branschens samhällsansvar och menade att kylbranschen är en av världens viktigaste branscher när det gäller att stoppa växthuseffekten. Han citerade författaren Paul Hawkins som ligger bakom den uppmärksammade boken Drawdown. Paul Hawkins presenterar där en av de mest omfattande planer någonsin för att stoppa den globala uppvärmningen. Robert talade om att kylbranschen världen över i dag har möjligheten att bygga bort våra syntetiska köldmedier och reducera CO2-utsläppen med 89,7 Gigaton till 2050. Robert menade att kylbranschen kan göra en avgörande skillnad de närmsta decennierna.

26 Okt 2018