Örebrobostäder kombinerar värmepumpar med solenergi

Edekyl & Värme har fått i uppdrag av Örebrobostäder (ÖBO) att installera en undercentral till fyra fastigheter med värmepumpar som driver både värme och varmvatten. De byter även ut fastigheternas radiatorventiler för att optimera fastighetens värmebehov.

På taken installerar Örebrobostäder solceller samt ett stort batterilager i källaren. Solenergin kommer bl a driva undercentralen och värmepumparna.

- Ett bra miljömässigt val. Just nu pågår projekteringen, vi börjar installera i slutet av maj och direkt efter sommaren är vi klara, säger Daniel Nykom, projektledare på Edekyl & Värme.

Örebrobostäder är Örebros kommunala bostadsföretag. I Örebro samt i mindre orter runtom kommunen ansvara de  bl a för 22 532 lägenheter med ca 43 000 hyresgäster och till det 1005 lokaler.

07 Maj 2018