Edekyl har passerat 100 anställda

Edekyl & Värme är nu uppe i tresiffrigt när det gäller antalet anställda. När Edekyl startade sin verksamhet 2005 bestod företaget av fyra och en halv person på ett kontor i Örebro. Sedan dess har Edekyl fördubblat sin personalstyrka vart femte år och har nu sex filialer i Mellansverige.

Målsättningen från företagets sida är att fortsätta den utvecklingstakten. Det innebär att 2020 består företaget av 150 anställda.

- För ett tillväxtföretag som Edekyl ställs det höga krav på oss att skapa rätt interna strukturer. Vi har t ex utvecklat vårt huvudkontors organisation för att på bästa tänkbara sätt kunna stötta våra filialer på deras tillväxtresa. I dag är det inte i första hand brist på kunder och projekt utan på människor med rätt kompetens. Att alla vi anställer ska ha branscherfarenhet går vi bet på. Det utbildas helt enkelt inte tillräckligt många människor per år för att täcka branschens behov.

Personer med rätt karaktär och som delar våra värderingar är alltid välkomna att söka till oss. För att säkerställa rätt personlighet så jobbar vi utifrån en fastställd rekryteringsprocess. Sedan får vi många gånger investera i att branschutbilda våra medarbetare på egen hand. Vår största utmaning, på både kort och lång sikt, är att attrahera fler att både söka sig till vår spännande bransch i allmänhet samt till oss som arbetsgivare i synnerhet, säger Viktoria Andersson, HR-chef på Edekyl & Värme.

04 Maj 2018