Edekyl & Värme hjälper Coop att bli ännu grönare!

Edekyl & Värme i Stockholm har haft ett framgångsrikt år. En viktig del av verksamheten har varit ombyggnation av Coop-butiker.

Coop har de senaste åren genomgått en stor förändringsprocess där det bland annat ingått att ställa om alla butiker i tre olika format - Stora Coop, Coop och Lilla Coop. Samtidigt som butikerna bytt namn har de också genomfört förändringar i butikerna. Kyl- och frysmöbler har flyttats och bytt plats och många butiker har konverterat till nya moderna och miljövänliga kylmedium. Coop blir allt grönare.

 - Coop har under året varit en viktig kund till oss. Vi har samverkat med dem i olika energibesparande åtgärder som installation av hållbara köldmedier. Konverteringen pågår för fullt och vi har varit med på resan. Coop är en professionell kund som är inriktade på miljömässiga lösningar vilket är helt i linje med vår egen verksamhet, säger Håkan Kjäll, filialchef på Edekyl & Värme i Stockholm.

13 Dec 2017