30 år av framgångsrik försäljning av Thermia värmepumpar!

I över trettio år har Edekyl & Värme varit en framgångsrik återförsäljare av Thermias Värmepumpar. Värmepumparna säljs både till företag som privatpersoner och är en viktig del av Edekyls affärsverksamhet.

De senaste av Edekyls filialer som nu blivit certifierade återförsäljare av Thermia är filialerna i Linköping och Uppsala.

 -Vi har startat lite försiktigt men efter nyår drar vi igång ordentligt. Försäljning och service av Thermias värmepumpar är en viktig del i vår affärsplan för att expandera verksamheten. För oss i Linköping blir det ytterligare ett affärsben att stå på. Östergötland är enligt min bedömning en stor marknad. Vår försäljningsorganisation är redan satt så vi är på G. I certifieringen ingår att vi framöver vidareutbildar oss ännu mer och blir ännu bättre på Thermias produkter, säger Hans Liedman, filialchef för Edekyl & Värme i Linköping.

 -Edekyl & Värme är den största återförsäljaren jag har inom mitt distrikt. De kan hela vårt sortiment från luftluft-värmapumpar till stora fastighetspumpar. De både säljer, installerar och sköter servicen. De har hög kompetens inom både kyla och värme och kan marknaden. Edekyl är en bra och pålitlig återförsäljare, säger Carl-Erik Sjöberg är Regionchef för Thermia Värmepumpar.

15 Dec 2017