Bostadsrättsförening halverade sin energikostnad!

 Bostadsrättsförening halverade sin energikostnad!

Bostadsrättsföreningen Ritbrädet i Vällingby, väster om Stockholm, består av elva stycken så kallade smalhus på tre våningar. Den uppvärmda ytan för hela bostadsrättsföreningen är 14.320 kvm bestående av 178 lägenheter på 10.538 kvm. Övrig uppvärmd yta består av källare och trapphus på 3782 kvm. Ett varmt år hamnade fjärrvärmekostnaderna på ca 1.800 000 kr. Ett kallt år steg kostnaderna till ca 2.150.000 kr. De siffrorna skulle förändras helt när fjärrvärmen ersattes med bergvärme.

För att sänka energikostnaderna anlitade bostadsrättsföreningen företaget Sparenergi AB. Uppdraget var att hjälpa till med en grovprojektering samt företräda Ritbrädet vid upphandling av installatör.

- Vi gjorde ett noggrant urval och valde Edekyl & Värme som leverantör. De har rätt kompetens och bra leveranskapacitet. Dessutom arbetar de med egen personal vilket alltid är bra i de här sammanhangen. De genomförde sitt uppdrag på ett bra sätt vilket visar att de är duktiga yrkesmän, säger Anders Liin, projektsamordnare och konsult hos Sparenergi AB.

Edekyl & Värme, som är en del av TESAB-kedjan, startade uppdraget med att ta bort fjärrvärmen, borra trettio energibrunnar som kopplades ihop med nio bergvärmepumpar, fördelade på två undercentraler.

Besparingen per år för föreningen Ritbrädet ligger nu på ca 900.000 kr, dvs en halvering av kostnaderna vid ett varmt år. Exemplet visar att för en bostadsrättsinnehavare med fjärrvärme som energikälla och som byter till bergvärme kan räkna på en besparing på 100 kr per kvm och år. För en lägenhet på 60 kvm skulle värmekostnaden minska med 6 000 kr/år.

- Nu har vi gjort vår garantibesiktning och allt ser bra ut. Fler föreningar borde ersätta fjärrvärmen med bergvärme. Det gynnar inte bara en förenings ekonomi utan även miljön, säger Håkan Kjäll, filialchef på Edekyl & Värme i Stockholm.

24 Okt 2017