Stor ombyggnad med CO2 i Coop Torshälla!

Edekyl & Värme bygger om butikens kylanläggning med ett nytt CO2-aggregat och installerar nya kyl- och frysmöbler

Edekyl & Värme har fått uppdraget att modernisera och uppgradera kylsystemet i Coop Torshälla utanför Eskilstuna. Projekteringen är avklarad och uppdraget rivstartade för fem veckor sedan. Edekyl & Värme bygger om butikens kylanläggning med ett nytt CO2-aggregat och installerar nya kyl- och frysdiskar samt kyl- och frysrum. Några äldre kyl- och frysmöbler behålls men butiken förbereds för 100% värmeåtervinning. Allt installationsarbete genomförs med butiken i full drift vilket innebär att personalen från Edekyl & Värme ser till att ta hänsyn och inte störa butikens handel.

- Vi genomför en stor ombyggnation och modernisering av butiken. Jättebra att vi blir ännu mer miljövänliga samtidigt som vi minskar vår energiförbrukning. Edekyl & Värme är bra att jobba med. De har kompetent personal som installerar utan att störa den dagliga verksamheten. Jag ser fram emot att butiken ska stå klar, säger Maria Söderström, butikschef på Coop i Torshälla.

- De energieffektiva maskiner vi installerar gör att butikens energikostnader sjunker per automatik, säger Hasse Lööw, projektledare på Edekyl & Värme.

27 Jun 2017